Saulės elektrinės skaičiuoklė

Pateikiame preliminarią optimalios saulės elektrinės sąmatą. Norime atkreiptį Jūsų dėmesį į tai, kas (didinant investiciją į pajėgumą, gautos energijos savikaina mažėja)

Prekės/paslaugos Kaina, LT
be PVM
Leidimas elektros energijos gamybos bei pajėgumų plėtimui
ir elektrinės prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų projektas
4.000,00 Lt
Saulės fotomoduliai 80.175,00 Lt
Inverteriai 17.900,00 Lt
Laikikliai fotomoduliams 18.966,00 Lt
Nuotolinio duomenų nuskaitymo įranga 2.000,00 Lt
Jėgainės įrengimo ir pridavimo darbai 21.000,00 Lt
Viso (Lt) be PVM: 
144.041,00 Lt


29 kWp galios i skirstomuosius tinklus ijungtos saules elektrines atsipirkimo laikas skaičiuojamas taip:

  • Ta = KSE/(ESEm*ke) = 144041/(928*29*1,44) = 4,32 metu
  • Ta - atsipirkimo laikas
  • KSE - saules elektrines kaina,
  • ESEm - saules elektrines per metus pagamintos energijos kiekis, kWh,
  • ke - saules elektrineje pagamintos elektros energijos supirkimo tarifas, LT.
Lietuva už saulės elementų integruotose į pastatą saulės elektrinėse pagamintą elektros energiją įsipareigojo mokėti:
Energijos galia  Kaina 
 Integruotose į pastatą Neintegruotose į pastatą
iki 30 kW 1,80 Lt/kWh 1,44 Lt/kWh
nuo 30 iki 100 kW 1,66 Lt/kWh 1,33 Lt/kWh
virš 100 kW 1,28 Lt/kWh 1,04 Lt/kWh