• saules-potencialas-LT potencialas 
 • Taip skaičiuojamas 29 kWp galios į tinklus įjungtos saules elektrines atsipirkimo laikas:
  Ta=KSE/(ESEm*ke)=167441/(928*29*1,44)=4,32m

  Ta - atsipirkimo laikas; m - metų;
  KSE - saulės elektrinės kaina;
  ESEm - saulės elektrinės per metus pagamintos energijos kiekis, kWh;
  ke - saulės elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimo tarifas, LT.
 • Lietuva už Integruotose į pastatą saulės elementų elektrinėse  pagamintą elektros energiją įsipareigojo mokėti:

  Energijos galia Kaina
  iki 30 kW 1,80 Lt/kWh
  nuo 30 iki 100 kW 1,66 Lt/kWh
  virš 100 kW 1,28 Lt/kWh
  Skaityti daugiau...

Elektros energija iš saulės

Kiekvieną dieną saulė pagamina didžiulius kiekius energijos. Mokslininkų teigimu, tai pats galingiausias energijos ššaltinis Žemeje. Jie apskaičiavo, jog teorinis metinis pasaulio saulės energijos potencialas sudaro 900 000 000 TWh. Jis yra apie 60 kartų didesnis už teorinį metinį pasaulio vėjo energijos potencialą, apie 2 200 kartu — už teorinį metinės geoterminės energijos potencialą, 36 000 kartu — už hidroenergijos teorinius metinius potencialus.

Tačiau didžioji dalis saules energijos potencialo taip ir lieka nepanaudota.
Taip yra dėl kelių priežasčiu: saulės energija yra plačiai iššisklaidžiusi, jos parametrai kinta plačiose ribose priklausomai nuo paros ir metų laiko. Anksčiau nesusidarė galimybių saulės energiją naudoti efektyviai. Tačiau laikai keitesi, tobulejo technologijos. Naudojantis pažangiausiomis technologijomis, realizuoti saules energijos iššteklius tampa vis lengviau. Užsienio ššalyse energija, kurią iššspinduliuoja saulė, jau ganetinai seniai sekmingai naudojama pastatų ššildymui, karššto vandens ir elektros gamybai. Pavyzdžiui, JAV yra numačiusi, kad iki 2050 ššalis 69% elektros energijos gaus iš saulės. JAV vejasi Indija, Kinija, kitos ššalys. Lietuvoje taip pat vis labiau domimasi saules energijos iššteklių vertimo i elektros energiją galimybėmis.

Per metus Lietuvoje žemės paviršišų pasiekia net apie 1 000 kWh/m2 saulės energijos. Naudoti saulės energiją įvairiuose mažos galios buities įrenginiuose: skaičiuokliuose, laikrodžiuose, žibintuveliuose, jau seniai yra įprasta. Nuolat augant ššilumos kainoms, mažėjant naftos, dujų, kietojo kuro išštekliams, sparčiai didėjant aplinkos užterštumui, ir Lietuvoje vis didesnis dėmesys yra skiriamas saulės energijai kaip alternatyviam energijos ššaltiniui.

Europos atsinaujinančios energijos taryba (EREC) numato, kad 2040 m. pasaulyje didžiausią dalį – 27,4 proc. visos elektros energijos pagamins saules elektrines. Jie prognozuoja, kad po 30 metu, net 82 proc. visos elektros energijos bus gaminama iš įvairių atsinaujinančių ššaltinių, daugiausia į saulės ir vėjo.